Alumni

Hunter, Ian. Graduated in spring 2022 with an MA.

Jiang, Linshan. Graduated in spring 2022 with a PhD. Postdoctoral Postdoctoral Associate, Department of Asian and Middle Eastern Studies, Duke University

Shi, Sophia. Graduated in spring 2022 with an MA. PhD student at Princeton University

Mae Chase-Dunn

Qiaoqi Chen

Suzy Cincone

Lulu Jin

Cara Healey

Cady McLaughlin

Ema Parker

Steven Pringle

Qian Wang

Qian Yang

Jiayin Zhang